All Posts By

webmaster@abhelder.nl

Wat hou je over van € 500 meer bruto?

By | Uncategorized | No Comments

Tijdens Rutte II is er sprake van geweest het belastingsysteem te veranderen. Is dat niet goed dan? Ok, het is ingewikkeld, maar toch wel eerlijk? Als je meer verdient dan € 67.072 ga je 52% belasting betalen. als je minder verdient, is je belastingtarief lager. Simpel toch?

Helaas niet. Het is een goed bewaard geheim dat de op- en afbouw van de arbeidskorting en algemene heffingskorting, samen met de ZVW-premie, de belastingdruk al veel eerder op 52% brengen.  Zodra je meer dan € 19.982 bruto per jaar verdient, moet je voor elke € 1.000 die je extra verdient, € 522 meer belasting betalen. De facto heb je dan een tarief van 52,2%. Hoe kan dat nou?

Stel dat je € 1.000 extra verdient. Over die € 1.000 extra bruto inkomen betaal je 408 euro belasting (40,8%) plus € 66,50 euro ZVW premie (6,65%). Samen 47,45%. Daarnaast wordt de algemene heffingskorting minder. Tot een inkomen van € 19.982 krijg je een vast kortingsbedrag van € 2.254. Maar voor elke € 1.000 die je daarbovenop verdient, krijg je € 47,87 minder korting, dat is 4,787%. Zodra je inkomen boven de € 19.982 stijgt, betaal je per saldo voor elke € 1000 die je meer verdient, € 522 extra belasting. Dat is een belastingdruk van 52,2%.

Als je door het hogere bruto inkomen ook nog toeslagen misloopt (zorg- huur-kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget) hou je nog minder over van je extra inkomen. Hoeveel dat scheelt hangt van je situatie af, zoals aantal kinderen, aantal uren opvang en de huur van je huis. Pas bij een bruto inkomen van € 122.500 daalt de belastingdruk naar 52%. Dat is voor de paar echte bofkippen in Nederland.

Percentage dat van elke volgende € 500 aan belasting+premies moet worden afgedragen

Vanaf zo’n 33.000 ontstaat zelfs een tarief van 55,8%, omdat de arbeidskorting dan ook nog eens met € 36 daalt voor elke € 1.000 die je extra verdient.

Door deze op- en afbouw van kortingen en de ZVW premie ontstaat er een  grillige grafiek van de daadwerkelijke belastingdruk. Het daadwerkelijke belastingtarief stijgt een paar keer en daalt ook een paar keer. Het is dus níet zo, dat hoe meer je verdient hoe hoger het belastingpercentage. Zie deze grafiek, met onderin op de -as het bruto inkomen en op de Y-as het daadwerkelijke belastingpercentage.

Wat is die piek tussen € 7000 en € 9000 bruto- inkomen? Klopt dat wel?

Jammer genoeg wel. Het officiële tarief is daar € 36,55% plus € 6,65% ZVW premie, samen 43,2%. Voor elke € 1.000,= krijg je € 17,72 arbeidskorting extra (1,772%), waardoor je uiteindelijk 41,4% belasting betaalt. Zodra je meer verdient dan € 9.309 krijg je voor elke € 1.000 die je meer verdient, € 283 extra arbeidskorting (28,3%). Daardoor daalt het uiteindelijke belastingpercentage van 41,4%  naar  14,8 %. De arbeidskorting krijgt pas effect vanaf € 9.309, terwijl je bij een lager inkomen toch al flink belasting betaalt.

Hopelijk wordt met de kabinetsformatie nog eens goed gekeken naar het belastingsysteem. Belastingbetalen is nooit leuk. Maar het kan makkelijker, eenvoudiger en eerlijker.

Voor wie het na wil rekenen: het spreadsheet. Berekening ervaren belastingdruk

Niet vergeten! Extra’s bij de BTW-aangifte over het 4e kwartaal.

By | BTW | No Comments

Bij de BTW aangifte over het 4e kwartaal moeten een aantal dingen worden gedaan, die in de eerste drie aangiften niet (per sé) hoefden.

BTW over giften is vaak niet aftrekbaar, net als BTW over eten en drinken, ook al staat de BTW op het bonnetje. Over trein- en bus- en taxikaartjes mag je 6% terugvragen, ook al staat het niet op het kaartje.

Als je deels onbelaste omzet hebt gehad, je hebt bijvoorbeeld gastlessen op basisscholen gegeven, dan mag je niet alle BTW uit je inkoopfacturen terugvragen. Je kunt in je administratie uitsplitsen wat je voor de onbelaste omzet hebt gekocht, en die BTW niet terugvragen. Je kunt ook BTW terugvragen in de verhouding belaste/onbelaste omzet.

Als je minder dan € 1.883 aan BTW moet betalen over het hele jaar, dan heb je recht op de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Maar let op! Als er BTW naar jou is verlegd (als aannemer, of door aankopen binnen de EU) kan het zijn dat je toch wat BTW moet betalen. De uitleg staat hier: BTW-KOR in specifieke situaties

Als je minder dan € 1.345 hoeft te betalen, kun je toestemming krijgen om jaaraangifte te doen. Je moet daarvoor een verzoek sturen aan de Belastingdienst. De vier kwartaalaangiften voor 2017 staan nu al voor je klaar, maar je mag dan meestal driemaal een “0”-aangifte indienen. Op zich best handig! Je kunt zelfs vrijstelling van de administratieplicht krijgen, maar dat is niet verstandig. Voor de inkomstenbelasting moet je administratie toch ook doen. Als je vrijstelling hebt, mag je geen BTW terugvragen als je in een jaar per saldo BTW terug zou krijgen.

BTW-bijtelling auto

Heb je de BTW van de auto ooit afgetrokken? Dan mag je daarna ook in elk kwartaal alle BTW van onderhoud en brandstof aftrekken. Maar… Je moet in het 4e kwartaal een bijtelling wegens privégebruik doen. Gebruik je de auto niet meer dan 500 km voor prive? Dan denk je datje niets zou hoeven bijtellen, maar dat is niet altijd zo. Voor de BTW tellen de kilometers voor woon-werkverkeer als privé-kilometers, voor de inkomstenbelasting zijn dat zakelijke kilometers. (Ja, dat kan de Belastingdienst best makkelijker maken!) Als je een kilometeradministratie hebt, kun je hier: Rekenhulp BTW bijtelling vinden wat je bij moet tellen.

Zonder kilometeradministratie tel je de eerste 5 jaar dat je de auto hebt 2,7% van de cataloguswaarde bij (ook als je de auto 2e hands, maar mét BTW) hebt aangeschaft). Na die 5 jaar tel je 1,5% bij. Heb je een auto zonder BTW aangeschaft, dan tel je altijd 1,5% bij.

Heb je de aanschaf-BTW niet afgetrokken? Dan staat de auto voor de BTW in privé. Dan mag je een deel van de BTW van brandstof en onderhoud terugvragen. Een goede uitleg staat hier: auto voor BTW in privé.

 

Huis op de zaak zetten

By | Inkomstenbelasting | No Comments

Afgelopen zomer was er de uitspraak van de Hoge Raad dat je je huur- huis als kosten van je bedrijf op mag voeren. Per 1 januari wordt dat in bijna alle gevallen weer verboden. Alleen als het bedrijfsdeel een eigen opgang en eigen sanitair heeft, mag je de huurkosten van het bedrijfsdeel als zakelijke kosten opvoeren.

De kosten van een koophuis mag je nog steeds op de zaak zetten als je meer dan 10% ervan als werkruimte gebruikt, maar bijna niemand doet dat. Is dat niet vreemd? Niet als je bedenkt dat de winst bij verkoop van het huis, als winst van je bedrijf wordt gezien. Je moet dan inkomstenbelasting over de verkoopwinst betalen. Ajj, dat willen we niet!

Van uitstel komt afstel?

By | Inkomstenbelasting, Uitstel | No Comments

Vaak wel, maar niet bij belastingen!

Als je aangifte moet doen voor de inkomstenbelasting, moet dat voor 1 mei. Je kunt uitstel aanvragen tot 1 september. Belastingconsulenten, zoals ik, kunnen uitstel aanvragen tot 1 mei volgend jaar, zodat we het werk over een heel jaar kunnen verdelen. We moeten wel elke maand een evenredig deel van de aangiften indienen, we kunnen niet met alle aangiften een jaar wachten. Vaak is lang wachten ook niet erg handig: als je geld terugkrijgt, krijg je daar geen rente over. Als je belasting moet bijbetalen rekent de Belastingdienst 4% rente na 1 juli.

Die renteregeling is best wrang als er belasting verschuift van de ene partner naar de andere. De een moet € 2.000,= bijbetalen plus 4% rente. De ander krijgt € 2.000,= terug, zonder rente.

Wat gebeurt er als je te laat bent met je aangifte?

In eerste instantie lijkt alles mee te vallen. Je krijgt een herinnering en later een aanmaning. Het kan maanden duren voor je die krijgt. Maar, op een dag, valt er een “ambtshalve aanslag” in de bus. Die is echt veel hoger dan het bedrag dat je normaliter zou moeten betalen. Je krijgt zes weken om hem te betalen, daarna gaat de afdeling invordering hem incasseren, met de Leidraad invordering in de hand. Die afdeling heeft een heel ander werktempo dan de afdeling die de aanslagen oplegt. Herinnering, aanmaning, dwangbevel, beslaglegging, ze volgen kort na elkaar. Incassokosten en gedoe! De deurwaarder heeft er geen boodschap aan dat de aanslag te hoog is: de aanslag is opgelegd, je hebt geen bezwaar aangetekend dus is hij goed en moet je betalen. Je kunt overigens alleen bezwaar maken tegen de ambtshalve aanslag door een goede aangifte in te dienen. Dat moet binnen zes weken nadat je die ambtshalve aanslag kreeg, dus voor de datum dat hij betaald moest worden.

Geen uitstel meer

Naast de boetes wegens het te laat indienen van de aangifte en het te laat betalen is er nog een maatregel: als je in de afgelopen drie jaar twee keer te laat was met je aangifte, krijg je alleen nog uitstel tot 1 september. Ook een belastingconsulent kan dan geen langer uitstel meer voor je aanvragen. Gelukkig zijn ze wel zo coulant, dat als je het laatste jaar op tijd was, je weer uitstel tot 1 mei kunt krijgen.